آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گردش کار دکتری ورودی ۹۶ و مابعدفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم پروپوزال اصلاحی دی ماه ۱۳۹۶فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
نکات مهم در انجام روند پایان نامه (دکتری)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم پروپوزال دکتری اصلاحی دی ماه ۱۳۹۶فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
بخشنامه ی ارزیابی کیفی رساله های دکتری (ورودی اول ۹۵ به بعد)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم های اصلاح شده مهرماه ۹۶دانشجویان دکتری (word)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم های اصلاح شده مهرماه ۹۶دانشجویان دکتری (pdf)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
شیوه‌نامه پروپوزال‌نویسی رساله دکتری اصلاحیفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
گردش کار دکتری ورودی ۹۵ و ماقبلفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
روش مأخذنویسی (APA)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
شیوه‌نامه نگارش و تدوین رساله دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
مراحل تثبیت اساتید راهنما و مشاور مدعو و مدارک مورد نیازفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 3 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 2 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 1 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم ثبت اساتید راهنما و مشاور دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
آیین‌نامه اجرایی رساله دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری