آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
black-listدریافت تشویقی مقاله ها
آئین نامه انجمن های علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
آئین نامه پژوهش محور-دکتریدکتری پژوهش محور
آئین نامه سال 1389 تشویقی مقاله هادریافت تشویقی مقاله ها
آیین‌نامه اجرایی رساله دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
اساسنامه انجمن علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
اطلاعیه جلسه دفاعیهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
اطلاعیه مربوط به لزوم انجام طرح برون دانشگاهیدکتری پژوهش محور
بخشنامه و فرم های مربوطهدستورالعملهای انجمن های علمی
بخشنامه 1392 شیوه نامه تشویقیدریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه سازمان مرکزیدکتری پژوهش محور
بخشنامه مربوط به چاپ کتابانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
بخشنامه مربوط به نحوه ی چاپ مقالاتدریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه ی ارزیابی کیفی رساله های دکتری (ورودی اول ۹۵ به بعد)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
بخشنامه ی مربوط به افزایش فرصت ارائه مقالهدریافت تشویقی مقاله ها
چاپ و صحافی پایان‌نامهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
درخواست تاسیس انجمندستورالعملهای انجمن های علمی
دستوالعمل تالیف و ترجمهانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
دستورالعمل چاپ پایان نامه های منتخبانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
راهنمای فرایند چاپ مقاله در مجلات معتبر علمیپذیرش و چاپ مقاله