آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه مربوط به چاپ کتابانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
دستوالعمل تالیف و ترجمهانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
دستورالعمل چاپ پایان نامه های منتخبانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
اساسنامه انجمن علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
بخشنامه و فرم های مربوطهدستورالعملهای انجمن های علمی
شرح وظایف کمیسیوندستورالعملهای انجمن های علمی
نحوه ی تشکیل انجمن های علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
آئین نامه انجمن های علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
درخواست تاسیس انجمندستورالعملهای انجمن های علمی
متمم شیوه نامه انجمن هادستورالعملهای انجمن های علمی
اطلاعیه مربوط به لزوم انجام طرح برون دانشگاهیدکتری پژوهش محور
آئین نامه سال 1389 تشویقی مقاله هادریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه 1392 شیوه نامه تشویقیدریافت تشویقی مقاله ها
متمم بخشنامه تشویقی مقاله هادریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه مربوط به نحوه ی چاپ مقالاتدریافت تشویقی مقاله ها
نحوه ی تشخیص مجلات بی اعتباردریافت تشویقی مقاله ها
black-listدریافت تشویقی مقاله ها
وب سایت های جعلیدریافت تشویقی مقاله ها
آئین نامه پژوهش محور-دکتریدکتری پژوهش محور
بخشنامه سازمان مرکزیدکتری پژوهش محور