آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرح وظایف کمیسیوندستورالعملهای انجمن های علمی
بخشنامه و فرم های مربوطهدستورالعملهای انجمن های علمی
اساسنامه انجمن علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان‌نامهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
مراحل دریافت مجوز دفاع از پایان‌نامه تا تسویه حسابفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
شیوه‌نامه پروپوزال‌نویسی رساله دکتری اصلاحیفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
گردش کار دکتری ورودی ۹۵ و ماقبلفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم تثبیت استاد راهنمای پایان‌نامهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
فرم تعهد عدم ارائه مقاله پایان‌نامهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
شیوه‌نامه پروپوزال‌نویسی ارشد اصلاحی ۹۷فرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
راهنمای فرایند چاپ مقاله در مجلات معتبر علمیپذیرش و چاپ مقاله
روش مأخذنویسی (APA)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
شیوه‌نامه نگارش و تدوین رساله دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
مراحل تثبیت اساتید راهنما و مشاور مدعو و مدارک مورد نیازفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 3 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 2 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم شماره 1 دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم ثبت اساتید راهنما و مشاور دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
آیین‌نامه اجرایی رساله دکتریفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
مراحل تثبیت اساتید راهنما و مشاور مدعو و مدارک مورد نیازفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد