آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره 25فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم های مربوط به دانشجویان دوره دکتری (word)فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
نمره تشویقی مقاله ها جهت پایان نامه ها و رساله ی دکتریدریافت تشویقی مقاله ها
نحوه ی تعیین نمره مقالات کنفرانس هادریافت تشویقی مقاله ها
نامه معاونت پژوهش برای ثبت نام پژوهش محوردکتری پژوهش محور
متن تعهد نامه دانشجودکتری پژوهش محور
فرم های تشکیل پروندهدکتری پژوهش محور
بخشنامه سازمان مرکزیدکتری پژوهش محور
آئین نامه پژوهش محور-دکتریدکتری پژوهش محور
وب سایت های جعلیدریافت تشویقی مقاله ها
black-listدریافت تشویقی مقاله ها
نحوه ی تشخیص مجلات بی اعتباردریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه مربوط به نحوه ی چاپ مقالاتدریافت تشویقی مقاله ها
متمم بخشنامه تشویقی مقاله هادریافت تشویقی مقاله ها
بخشنامه 1392 شیوه نامه تشویقیدریافت تشویقی مقاله ها
آئین نامه سال 1389 تشویقی مقاله هادریافت تشویقی مقاله ها
متمم شیوه نامه انجمن هادستورالعملهای انجمن های علمی
درخواست تاسیس انجمندستورالعملهای انجمن های علمی
آئین نامه انجمن های علمیدستورالعملهای انجمن های علمی
نحوه ی تشکیل انجمن های علمیدستورالعملهای انجمن های علمی