نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
نکات مهم در انجام روند پایان نامه (دکتری)
نکات مهم در انجام روند پایان نامه (ارشد)
فرم شماره ۵ گردش کار رساله دکتری (خرداد ۹۶ )
نکات مهم در روند انجام پایان نامه (ارشد و دکتر)
بخشنامه ی ارزیابی کیفی رساله های دکتری (ورودی اول ۹۵ به بعد)
شیوه نامه حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی (بنیادشهید وایثارگران)
فرم پروپوزال دکتری شماره ۵ خرداد ۹۶
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد ۹۶
فرم پروپوزال دانشجویان دکتری پژوهش محور
شیوه نامه دکتری پژوهش محور
اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه
حمایت از پایان نامه ها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
فرم های دانشجویان دکتری (word)
فهرست اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها از ابتدای سال ۹۵
طرح پروپوزال بورس کالا
اولویت های تحقیق - وزارت کشور
اطلاعیه مربوط به لزوم انجام طرح برون دانشگاهی
دستورالعمل چاپ پایان نامه های منتخب
دستوالعمل تالیف و ترجمه
بخشنامه مربوط به چاپ کتاب