اطلاعیه تاریخ برگزاری امتحان جامع در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری میرساند تاریخ برگزاری

امتحان جامع در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به قرار زیر میباشد:

 

آزمون کتبی روزهای شنبه و یکشنبه مورخه نهم و دهم تیرماه ۹۷

آزمون شفاهی روزهای شنبه و یکشنبه مورخه شانزدهم و هفدهم تیرماه ۹۷