اخبار پژوهشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند اسامی ذیل به دفتر پژوهش مراجعه نمایند.

۱- رسول حمید پوررازیان

۲- قاسم جمالی

۳- سیامک افرازه

۴- نظیر بانو خوشحال شیراز

۵- آزاده عزیزی

۶- عباس معمایی

۷- محمد هاشمی فرا