اخبار آموزش

انتقال گروه آموزشی کارشناسی اقتصاد به محل جدید

انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد به مرکز پاسداران

با توجه به انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد بازرگانی و نظری از این دانشکده،دانشجویان رشته‌های مذکور جهت انجام امور آموزشی و اداری خود به دانشکده اقتصاد و حسابداری به آدرس زیر مراجعه نمایند. خیابان پاسداران- روبروی پمپ بنزین- گلستان هشتم- نبش خیابان امیرابراهیمی (پایدارفر)

ادامه مطلب
انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

زمان‌بندی انتخاب واحد رشته‌های تحصیلی در نیمسال اول ۹۶-۹۵

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال اول ۹۶-۹۵ از روز شنبه ۹۵/۶/۲۰ آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر و جدول زمان‌بندی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

ادامه مطلب