اخبار آموزش

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

زمان‌بندی انتخاب واحد رشته‌های تحصیلی در نیمسال اول ۹۶-۹۵

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال اول ۹۶-۹۵ از روز شنبه ۹۵/۶/۲۰ آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر و جدول زمان‌بندی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

ادامه مطلب
انتقال گروه آموزشی کارشناسی اقتصاد به محل جدید

انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد به مرکز پاسداران

با توجه به انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد بازرگانی و نظری از این دانشکده،دانشجویان رشته‌های مذکور جهت انجام امور آموزشی و اداری خود به دانشکده اقتصاد و حسابداری به آدرس زیر مراجعه نمایند. خیابان پاسداران- روبروی پمپ بنزین- گلستان هشتم- نبش خیابان امیرابراهیمی (پایدارفر)

ادامه مطلب