اخبار امور فرهنگی

«اردوی سیاحتی نیاسر- کاشان ویژه خواهران دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید.»

«اردوی سیاحتی نیاسر- کاشان ویژه خواهران دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید.»

«اردوی سیاحتی نیاسر- کاشان ویژه خواهران دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید.»

ادامه مطلب
مراسم ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید

مراسم ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید

مراسم ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار گردید

ادامه مطلب
مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و برپايي ايستگاه صلواتي در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی

مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و برپایی ایستگاه صلواتی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی

مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و برپایی ایستگاه صلواتی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی

ادامه مطلب
مراسم عزاداری به مناسبت اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) وامام رضا(ع)

مراسم عزاداری به مناسبت اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) وامام رضا(ع)

مراسم عزاداری به مناسبت اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) وامام رضا(ع)

ادامه مطلب