اخبار دانشکده - آرشیو

تبریک

استاد گرانمایه جناب آقای دکتر هاشم زاده رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خداوند را شاکریم که مشیت او ودرایت ریاست عالیه دانشگاه

ادامه مطلب

مراسم یادبود

بدین وسیله به اطلاع می رساند ، نظر به رحلت جانسوز دانشجوی رشته حقوق قضایی دوشیزه یاسمن مسعودی مراسم یادبودی

ادامه مطلب