اخبار دانشکده - آرشیو

حضور دانشجویان گروه اقتصاد واحد تهران جنوب در صحن علنی مجلس

حضور دانشجویان گروه اقتصاد واحد تهران جنوب در صحن علنی مجلس به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به همت انجمن علمی اقتصاد و همکاری مدیریت پژوهشی دانشکده حقوق علوم سیاسی و اقتصادی گروهی از دانشجویان گروه اقتصاد در صحن علنی مجلس حضور یافتند

ادامه مطلب