اخبار دانشکده - آرشیو

نشست مشترک شورای آموزشی دانشکده حقوق،علوم سیاسی واقتصادی با نماینده مرکزمطالعات ،تحقیقات وآموزش وزارت کشور

نشست مشترک شورای آموزشی دانشکده حقوق،علوم سیاسی واقتصادی با نماینده مرکزمطالعات ،تحقیقات وآموزش وزارت کشور جلسه ی شورای آموزشی مدیران دانشکده حقوق ،علوم سیاسی واقتصادی وجناب آقای صمدی نماینده محترم مرکز مطالعات

ادامه مطلب

برگزاری سخنرانی با موضوع " روابط ایران و روسیه با تاکید بر نمودار دیروز ، امروز ، فردا"

برگزاری سخنرانی با موضوع " روابط ایران و روسیه با تاکید بر نمودار دیروز ، امروز ، فردا" به مناسبت هفته پژوهش به همت مدیریت پژوهش دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی مراسم سخنرانی جناب آ قای دکتر کاویانی با موضوع " روابط ایران و روسیه

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه" بررسی بیمارهای روانی در آثار هیچکاک " به مناسبت هفته پژوهش ،به همت مدیریت پژوهش دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی و باهمکاری گروه مطالعات خانواده درروز سه شنبه مورخ 7/10/89 از ساعت 13 الی 15

ادامه مطلب

برگزاری نشست مشترک اساتید گروه مطالعات خانواده و دانشجویان با موضوع

برگزاری نشست مشترک اساتید گروه مطالعات خانواده و دانشجویان با موضوع" چالش های خانواده در جهان معاصر " به مناسبت هفته پژوهش ، به همت مدیریت پژوهش دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی و با همکاری انجمن علمی گروه مطالعات خانواده نشست مشترک سه نفر از اساتید هیات علمی گروه مطالعات خانواده ( سرکار خانم داور و جناب آقایان دکتر ابراهیم پور و محمودی مظفر

ادامه مطلب

برگزاری سخنرانی دکتر منصوری استاد هیات علمی گروه حقوق

برگزاری سخنرانی دکتر منصوری استاد هیات علمی گروه حقوق با موضوع " حقوق بشردوستانه بین المللی " به همت مدیریت پژوهشی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی در روز شنبه مورخ 4/10/89 از ساعت 30/9 الی 30/10 مراسم سخنرانی دکتر منصوری عضو هیات علمی گروه حقوق

ادامه مطلب