اسامی دانشجویان رشته اقتصاد نظری که حائز رتبه ممتازی

۲۳ بهمن ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۴۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۶۵
اسامی دانشجویان رشته اقتصاد نظری که حائز رتبه ممتازی تا پایان نیمسال تابستان سال تحصیلی 89-88 شده اند

اسامی دانشجویان رشته اقتصاد نظری که حائز رتبه ممتازی تا پایان نیمسال تابستان سال تحصیلی 89-88 شده اند نام و نام خانوادگی 1 – مونا شیرزاده با معدل 83/18 2 – پیام نادری با معدل 71/18 3 – یاسمین اقبال آل آقا با معدل 62/18 4 – سمیرا سلامی با معدل 55/18 5 – پرستو طاهری طباطبائی با معدل 28/18 6 – بیتا حاجیعلی لباف با معدل 19/18


نظر شما :