عدم تشکیل کلیه کلاس های جناب آقای دکتر حکاک زاده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۸۲۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۳۶
عدم تشکیل کلیه کلاس های جناب آقای دکتر حکاک زاده

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های

مربوط به استاد :

جناب آقای دکتر حکاک زاده

در روز یکشنبه

مورخ 20/2/94

تشکیل نمی گردد

نظر شما :