درخواست تجدید نظر

۰۳ بهمن ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۷۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۵۷
اطلاعیه دانشجویان محترم لطفاًجهت درخواست تجدید نظر نمرات در نیمسال اول 90-89 ظرف یک هفته

اطلاعیه دانشجویان محترم لطفاًجهت درخواست تجدید نظر نمرات در نیمسال اول 90-89 ظرف یک هفته پس از اعلام نمره به شرح ذیل اقدام نمائید. 1- ورود به سایت دانشگاه : به آدرس (http://enroll.azad.ac.ir) 2- انتخاب گزینه سامانه امتحانات 3- انتخاب گزینه تجدید نظر 4- تایپ درخواست تجدید نظر 5- انتخاب دگمه ثبت اساتید محترم لطفاً جهت پاسخ به درخواست تجدید نظر دانشجویان در نیمسال اول 90-89 به شرح مراحل ذیل اقدام نمایند. 1- ورود به سایت دانشگاه : به آدرس (http://enroll.azad.ac.ir 2- نام کاربری : کد استاد 3- رمز عبور : سال تولد و شماره شناسنامه 4- مشاهده درخواست دانشجویان 5- در صورت تمایل به تغییر نمره به دایره امتحانات دانشکده مراجعه فرمائید. اداره امتحانات


نظر شما :