عدم تشکیل کلاس :کلیه کلاس های درس جناب آقای دکتر دوانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۴۶۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۶۲
عدم تشکیل کلاس: کلیه کلاس های درس جناب آقای دکتر دوانی

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های درس

مربوط به استاد :

جناب آقای دکتر دوانی

در روزهای یکشنبه و دوشنبه

 مورخ 26/11/93 و27/11/93

تشکیل نمی گردد .


نظر شما :