تاريخ جديد امتحانات پايان ترم دوره دکتري دانشکده حقوق ،علوم سياسي و اقتصادي

تاریخ جدید امتحانات پایان ترم دوره دکتری دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی

۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۲۶۱ اخبار امتحانات
تعداد بازدید:۱۰۴۶
تاریخ جدید امتحانات پایان ترم دوره دکتری دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی
<?xml encoding="UTF-8">

 

دانشکده حقوق،علوم سیاسی و اقتصادی
زمان برگزاری امتحانات دروس دوره دکتری
دکتری علوم اقتصادی        
ردیف نام درس  کد درس نام استاد  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
1 اقتصاد خرد پیشرفته (1) 18747 پژویان-جمشید 1393/11/4 10 صبح
2 موضوعات انتخابی 18748 هژبرکیانی-جمشید 1393/11/8 10 صبح
           
گرایش های دکتری حقوق        
ردیف نام درس  کد درس نام استاد  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
1 حقوق مدنی پیشرفته (1) 18562 نورشرق-جمشید 1393/11/6 10 صبح
2 حقوق تجارت بین المللی 18563 صحرائیان-علی اصغر 1393/11/4 10 صبح
3 فقه استدلالی (1) 18564 منصوری-سعید 1393/11/8 10 صبح
4 اصول فقه 18565 موسوی-سیداحمد 1393/11/5 10 صبح
5 متون پیشرفته حقوق 18654 مستقیمی قمی-بهرام 1393/11/8 10 صبح
6 حقوق بین الملل دریا 18655 باوند- داود 1393/11/4 10 صبح
7 حقوق مخاصمات مسلحانه 18656 عسگری-پوریا 1393/11/6 10 صبح
8 فقه استدلالی (1) 18685 شکاری-روشن علی 1393/11/6 10 صبح
9 جرم شناسی نظری 18686 شیری-عباس 1393/11/4 10 صبح
10 حقوق کیفری عمومی 18687 میرسعیدی-سیدمنصور 1393/11/8 10 صبح
           
گرایش های دکتری الهیات و معارف اسلامی      
ردیف نام درس  کد درس نام استاد  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
1 تفسیر (1) 18500 میردامادی-سیدمجتبی 1393/11/8 10 صبح
2 فقه الحدیث 18502 منصوری-سعید 1393/11/6 10 صبح
3 رجال حدیث 18503 میردامادی-سیدمجتبی 1393/11/4 10 صبح
4 حکمت متعالیه صدرا (1) 18531 موحدی-عبدالحسین 1393/11/5 10 صبح
5 حکمت متعالیه صدرا (2) 18532 موحدی-عبدالحسین 1393/11/5 10 صبح
6 فلسفه مشاء (1) 18533 پورحسن درزی-قاسم 1393/11/8 10 صبح
7 عرفان نظری 18534 سلیمان حشمت-سیدرضا 1393/11/6 10 صبح
8 زبان تخصصی 18535 سلیمان حشمت-سیدرضا 1393/11/4 10 صبح
           
 
         
           
           
دانشکده حقوق،علوم سیاسی و اقتصادی
زمان برگزاری امتحانات دروس دوره دکتری
گرایش های دکتری  علوم سیاسی        
ردیف نام درس  کد درس نام استاد  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری
1 اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 18779 بحرانی-مرتضی 1393/11/4 10 صبح
2 جامعه شناسی توسعه 18810 نوذری-حسینعلی 1393/11/4 10 صبح
3 تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 18871 اکبری نوری-رضا 1393/11/8 10 صبح
4 روش شناسی در علم سیاست 18902 شاهسوند بغدادی-پریچهر 1393/11/7 10 صبح
5 روابط شمال و جنوب 18903 مجتهدزاده-پیروز 1393/11/7 8 صبح
6 ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 18907 مجتهدزاده-پیروز 1393/11/7 عصر 14
7 ابزارنوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل 18716 رحمانی زاده دهکردی-حمیدرضا 1393/11/4 10 صبح
8

نظر شما :