اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکترای کلیه رشته ها بجز دانشجویان دکترای حقوق عمومی

اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکترای کلیه رشته ها بجز دانشجویان دکترای حقوق عمومی

۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۲۵۵ اخبار امتحانات
تعداد بازدید:۸۵۴
اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکترای کلیه رشته ها بجز دانشجویان دکترای حقوق عمومی

اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکترای کلیه رشته ها بجز دانشجویان دکترای حقوق عمومی

بدینوسیله به اطلاع می رساندبا توجه به تصویب شورای آموزشی دانشکده تاریخ امتحانات این مقطع به تعویق افتاده است . تاریخ برگزاری امتحانات متعاقبااز طریق همین سایت به اطلاع دانشجویان خواهد رسید .

اداره امتحانات


نظر شما :