عدم برگزاری کلاس

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۴۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۴۱
کلاسهای تنظیم خانواده استاد خانم پرنده
به اطلاع دانشجویان محترم می رساندکلیه  کلاسهای تنظیم خانواده  استاد خانم پرنده شنبه مورخ 26/1/91تشکیل نمی شود.

نظر شما :