انتشار فصلنامه بین المللی علوم سیاسی

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۵۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۳۴
اولین شماره فصلنامه بین المللی علوم سیاسی به زبان انگلیسی منتشر شد

                            انتشار فصلنامه بین المللی علوم سیاسی

                   در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی واقتصادی

اولین شماره فصلنامه بین المللی علوم سیاسی به زبان انگلیسی منتشر شد. مدیر مسئول فصلنامه بین المللی علوم سیاسی با اعلام این مطلب گفت : این فصلنامه با پرداختن به مباحث تخصصی در حوزه علوم سیاسی و بین المللی سعی دارد در شناخت دقیق مسائل سیاسی وبین المللی در جهت پیشبردامور دانشگاهی گامی جدی بردارد. دکتر آب نیکی از تما می پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاهها خواست مقالات خود را به نشانی الکترونیکی این فصلنامه : IJPS@azad.ac.ir   ارسال کنند.

 


نظر شما :