کار تحقیقی ۲

۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۶ کد : ۱۳۰۶۲ اخبار دانشکده اخبار آموزش
تعداد بازدید:۸۹۳
جلسه ی کار تحقیقی ۲

قابل توجه کلیه دانشجویانی که ترم تابستان درس کار تحقیقی ۲ (۴۷۸۶ کارشناسی کد ۱۰۰) با خانم دکتر سریر دارند: جهت شرکت در جلسه ی توجیهی خوددر تاریخ دوشنبه ۲۵/۰۴/۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ صبح الی ۱۶:۰۰و جهت تحویل کار در تاریخ چهارشنبه ۰۷/۰۶/۹۷ دردانشکده حضور یابند.آدرس ایمیل :sarirf@yahoo.com

کلید واژه ها: دانشکده حقوق


نظر شما :