کار تحقیقی

۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۸ کد : ۱۳۰۲۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۸۹۵
ارائه کار تحقیقی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کار تحقیقی ۱ (۴۷۸۶ کارشناسی کدهای ۱۰۱ -۱۰۹-۱۱۰) با آقای نجفی دارند: جهت شرکت در جلسه ی ارائه ی کار خوددر تاریخ شنبه ۱۶/‏۰۴/‏۹۷ ساعت ۰۷:۳۰ صبح الی ۱۰:۰۰ دردانشکده حضور یابند.


نظر شما :