فصلنامه تخصصی اندیشه سیمرغ

ارسال مقاله و چاپ

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۲ کد : ۱۰۹۶۲ اخبار امور فرهنگی
تعداد بازدید:۷۹۳

اطلاعیه

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در راستای تحقق رسالت و ماموریت های علمی و پژوهشی خود در نظر دارد که فصلنامه تخصصی اندیشه سیمرغ: جامعه پژوهشی و فرهنگ اندیشی را به منظور تولید دانش و معرفت علمی درباره مسایل اجتماعی منتشر نماید. طبق هماهنگی های انجام یافته و مقررات موجود اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم و فناوری در گرو تدوین دو شماره از این نشریه به شکل پرونده ای و تخصصی در موضوعات ذیل می باشد:

  1. اجتماعات علمی در آموزش عالی: گونه شناسی، کارکردها و تحلیل وضعیت
  2. نقش دانشگاه در حمایت از تولید ملی

انتشار اندیشه صاحب نظران در حوزه مطالعات اجتماعی (شامل مقالات، نقد و معرفی کتاب و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری) با شرایط ذیل پذیرش و چاپ می گردد:

  • موضوع مقاله بایستی با حوزه فصلنامه و موضوع پرونده ای آن همخوانی داشته باشد.
  • مقاله برآمده از یک کار اصیل علمی و پژوهشی باشد
  • مقاله واجد ضوابط علمی تحقیقی به ویژه روشی و نظری باشد
  • مقاله قبلاً در نشریات با سمینارها چاپ نشده باشد

آدرس ایمیل دریافت مقالات: ahmadzadeh96@gmail.com

شماره تماس ۴۷۹۱۴۲۷۴ موبایل: ۰۹۱۲۵۹۵۲۱۰۰