دفاعیه‌های ارشد

جدول برگزاری جلسات دفاعیه شهریور ۹۵

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۳ کد : ۱۰۶۹۹ اخبار جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۴۰۴۶

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

عنوان پایان‌نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

داور اول

داور دوم

روز و ساعت

۱

بهاره فلاح

قوانین حمایتی از زنان متاهل در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین‌المللی

دکتر جمشید نورشرق

خانم زهرا داور

دکتر شادی عظیم‌زاده

 

۱۴/۶/۹۵- ۱۱

۲

سینا واحدزاده

تطبیق احکام و مصارف ثروت‌های ناشی از موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی ایران با کشورهای امریکا، فرانسه و آلمان

دکتر سیداحمد موسوی

 

دکتر سعید منصوری

دکتر محمدرضا یزدی‌نیا

۲۸/۶/۹۵- ۱۲

۳

سعید شیری

عدم تبرع در پرداخت، در حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان

 

دکتر احمد شمس

 

دکتر حسین طاهرخانی

دکتر جعفرپور

۲۷/۶/۹۵- ۹

۴

علویه واحدزاده

تطبیق احکام و مصارف ثروت‌های ناشی از موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ایران با کشورهای امریکا، فرانسه و آلمان

دکتر سیداحمد موسوی

 

دکتر احمد شمس

دکتر محمدرضا یزدی‌نیا

۷/۷/۹۵- ۱۲